VOOR SPORTVERENIGINGEN

AdsToSport biedt verenigingen een nieuwe inkomstenbron

Meld je vereniging direct aan

Wij bieden een nieuwe mogelijkheid om eenvoudig en zonder inspanning extra inkomsten te genereren voor jouw sportvereniging; AdsToSport. AdsToSport genereert inkomsten door het verkeer op de online kanalen van een vereniging, zoals de website en de app, beter te benutten. En dat is de moeite waard. Voor een aantal clubs hebben we al meer dan €1 per lid per jaar verdiend.

AdsToSport koppelt vraag en aanbod. Actieve sporters zijn voor grote adverteerders een zeer interessante doelgroep. Het is voor hen echter niet haalbaar om voor een marketingcampagne met elke vereniging apart afspraken te maken. AdsToSport biedt adverteerders een platform om in één keer te adverteren op de websites en/of apps van alle aangesloten sportorganisaties.

Een vereniging kan op drie manieren meedoen:

1.   Met een advertentiebanner van AdsToSport op de website en/of app (maximaal 5 posities);
2.   Met een HTML-code waarmee we anonieme data verzamelen op de website en/of app;
3.   Met beide opties.

AdsToSport in 60 seconden

AdsToSport biedt adverteerders een uniek bereik en sportorganisaties een nieuwe inkomstenbron. Bekijk de video en zie binnen zestig seconden hoe we verenigingen aan nieuwe inkomsten helpen.

AdsToSport doet al het werk.

In onderling overleg wordt bepaald waar de advertenties geplaatst worden. Wij nemen contact op met de web/appbouwer voor de benodigde aanpassing, verkopen de advertentieruimte en exploiteren de data die wordt verzameld.

Direct na plaatsing van de aangeleverde codes wordt de website/app onderdeel van het grootste online sportnetwerk van Nederland en start de opbouw van nieuwe inkomsten.

Wees gerust

Sponsors en leden van een vereniging zijn veilig. De vereniging kan bepalen door welke bedrijfsbranches niet geadverteerd mag worden op de website en/of app. Hierdoor worden exclusiviteitsafspraken met bestaande sponsors beschermd.

Data-exploitatie klinkt misschien griezelig, maar dat is het allerminst. De HTML-code van AdsToSport verzamelt geen persoonsgegevens. De code slaat alleen op welke webpagina met welke computer bezocht is. Er gebeurt niets met de ledengegevens van een vereniging. AdsToSport voldoet dan ook volledig aan de privacywetgeving.

Onze belofte:

Minimaal 50% van de netto inkomsten die we genereren wordt doorbetaald aan de deelnemende verenigingen. De inkomsten hangen af van de sport en de traffic statistieken. AdsToSport is een social enterprise en is transparant. Een vereniging heeft live online inzicht in de opbrengsten en kan per kwartaal of per jaar een factuur sturen om de verzamelde inkomsten te ontvangen.

Geen verplichtingen

AdsToSport gaat ervan uit dat je de voordelen van deze nieuwe inkomstenbron ziet en ook zult gaan ervaren. Een vereniging zit echter nergens aan vast en kan te allen tijde besluiten de samenwerking te stoppen.

Bannerposities

Een vereniging bepaalt zelf hoeveel banners op de website getoond worden. Hoe meer bannerposities beschikbaar gesteld worden, hoe hoger de opbrengsten. Hieronder een aantal voorbeelden.

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

Tevreden deelnemers

Een groot aantal sportverenigingen en sportbonden maakt al gebruik van AdsToSport:

Aangesloten sportorganisaties

Schrijf jouw sportvereniging nu in en genereer direct extra inkomsten.

Inschrijven

Meer info

Gebruik het onderstaande formulier of mail naar info@adstosport.nl