Nieuwe samenwerking Adform
In de maand januari is de overgang op Adform van start gegaan. Door de samenwerking met Adform kunnen wij de data die wij verzamelen nu ook programatic verkopen. Op deze manier is het voor adverteerders mogelijk geworden om programatic de actieve sporter te bereiken zowel binnen het netwerk van AdsToSport als de profielen die wij hebben opgebouwd. Dit betekent meer inkomsten voor de clubs die zich hebben aangesloten voor anonieme dataverzameling! Maken jullie als sportorganisatie nog geen gebruik van deze optie en zouden jullie dit graag willen? Neem dan contact op met Thom Heling op email adres thom@adstosport.nl.